[vi] Kiến thức Git squash là gì? Làm sao để nhiều commit thành một

Git squash là lệnh cho phép bạn gộp nhiều commit thành 1 commit qua đó giúp dễ theo dõi các thay đổi hơn.
Ví dụ: Task của bạn là viết 1 class A nào đó. Bạn rẽ nhánh class_A và bắt đầu viết
Git:
commit 1 - Add function 1
commit 2 - Add function 2
commit 3 - Remove function 1
commit 4 - Refactor function 2
Bạn mất 4 commit để thêm, xóa, chỉnh sửa để ra được kết quả cuối cùng. Giờ bạn merge nhánh class_A vào develop để những ae khác review. Nhưng rõ ràng nhửng dev khác & bạn chỉ cẩn coi kết quả code cuối cùng chứ đâu cần coi chi tiết từng commit. Nếu giữ nguyên như vậy mà merge thì sinh ra 4 commit vào develop và lúc cần coi lại sẽ rất khó.
Vậy giải pháp là ta sẽ gom hết các commit trên thành 1 commit như sau
 

Facebook Comments

Top