Dev Hội

Backend & Frontend Dev

PHP

Threads
9
Messages
11
Threads
9
Messages
11

NodeJS

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Java

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

C#

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Python

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

HTML, CSS, JS

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

MySQL

Threads
1
Messages
2
Threads
1
Messages
2

DevOps - Network - System

OS - Hệ điều hành

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Network & System

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Devops Tools

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Mobile Dev

Kotlin

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Swift

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Flutter

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Mobile Khác

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

AI & ML

Data Engineer

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Thuật toán

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

AI & ML Khác

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Giải trí - Ngoài lề

Tâm sự dev

Chuyên mục để ae tâm sự chuyện ngề, chuyện đời, đánh giá cty 1 cách công tâm và có trách nhiệm, đóng góp để cùng tiến bộ.
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Facebook Comments

Top